Supervision

Reflekterende faglige samtaler

Supervision er med til at skabe:
– styrket faglighed
– bedre trivsel på arbejdspladsen

Supervision handler om at tale om, og reflektere over fx faglige problemstillinger og dilemmaer, relationelle problematikker eller følelsen af at være presset i hverdagen. Formålet er, at den enkelte deltager skaber nye muligheder for handling, og bliver i stand til at håndtere problematikkerne.

At reflektere sammen med andre er med til at skabe meningsfuldheder. Refleksioner gennem supervision er en effektiv måde at sætte processer i gang, der skaber meningsfulde kulturer og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Det er et forum til forandringer og udvikling, hvor deltagerne får mulighed for at reflektere over rutiner, opgaver, problemstillinger, tvivl eller dilemmaer, som de ønsker et nyt syn på og et nyt forhold til.

Væsentligt for succesfulde samtaler er dit ønske om at lære nyt, og viljen til at undersøge og være nysgerrig i forhold til dig selv og dine egne handlinger.

I individuel supervision er formålet at skabe meningsfuldheder og nye muligheder. Det er dig, der kommer med det emne, vi skal tale om. Det kan være et personligt eller et fagligt emne. Det kan være et problem eller en udfordring du ønsker at kigge på, eller et område du ønsker at styrke hos dig selv.
Min erfaring med individuel supervision er, at supervisionen skaber mere ro, flere meningsfuldheder, flere handlemuligheder og dermed styrker fagligheden.

I grupper faciliterer jeg processer, som jeg har erfaring med skaber større kendskab og mere forståelse for hinanden. Supervisionen styrker både fællesskabet og fagligheden.
Formålet med supervision for grupper er, sammen med kollegaer eller andre, at udvikle ideer og meningsfuldheder, og skabe nye muligheder for handling. I supervisionen skaber vi sammen et rum, hvor læring, udvikling, refleksioner og forandringer får lov til at spire. Anerkendelse, nysgerrighed og respekt er et bærende fundament i disse samtaler. Deltagerne og de emner der bringes op i gruppen, vil altid være styrerne for, hvad der sker ved møderne. Jeg tager udgangspunkt i det deltagerne oplever i deres hverdag, og i de formuleringer de har om deres opgaver eller problemer.

Eksempler på mine opgaver:

– Jeg er med til at flytte kulturer, med interne konflikter, og et fokus på hvad der ikke fungerer – til kulturer, hvor samarbejdet, forståelsen og fagligheden får mere plads.

– I andre grupper er der fokus på spørgsmålet: Hvordan kan vi skabe et bedre samarbejde i den nye organisationskultur?

– I individuelle samtaler er jeg med til at skabe meningsfuldheder for medarbejdere, der oplever fx stress, frustrationer, konflikter med kollegaer, eller voldsomme oplevelser.

Min erfaring er, at supervisionen skaber større kendskab og mere forståelse for hinanden, og får effekt på måder at tale sammen på. Supervisionen styrker således både fællesskaber og fagligheder. Der bliver ligeledes udviklet ideer og skabt nye muligheder for handlinger.

Anbefalinger:

“I morgen bliver det meget nemmere at gå på arbejde” (Pernille, pædagog)

“I vores gruppe har supervisionen skabt en større forståelse for hinanden. Vi oplever mere ro og harmoni blandt os, og det positive er kommet til at fylde mere end det negative.“ (Anne, sygeplejerske)

“Før føltes problemet så stort og uoverskueligt. Nu er det mindre og mere konkret” (Annette, sygeplejerske)

“Nu havde jeg kun to sygedage, men jeg kunne jo have haft 14, hvis jeg ikke havde snakket med dig” (Tina, Pædagog)

“Da jeg kom havde jeg en klump i maven, men den er væk nu.” (Mette, pædagog)

“Min leder synes vist, at supervisionen virker som stesolid på sådan en gammel, hysterisk madamme som mig!” (Hanna, sygeplejerske)

“Rigtig god til at gribe de bolde som man ikke engang selv ved man kaster op, og det er de bolde som skaber de største udviklinger hos en.” (Karina, pædagog)

”Vi har mødt Anja både som individuel supervisor og som supervisor for hele personale gruppen. Anja er meget professionel i hendes arbejde og har bidraget med, at finde en rummelig forståelse for gruppens kultur og en indsigt i det enkelte personales forhistorie. Anja har meget fokus på løsninger i gruppen, hvor den enkelte bliver i stand til, at nå til et løsnings forslag. Hun har bidraget med en stemning, som gør, at vi i dag tænker, handler og ser det positive frem for det negative i vores arbejdsliv. Vi har fået øje for hinanden og hinandens forskelligheder på en ny måde og er nu i stand til, at formulerer vores tanker – hensigter til hinanden, på en måde som skaber respekt og rummelighed.” (Hanne, leder i en daginstitution)

”Som supervisor er Anja meget skarp både til at stille relevante og dybsindige spørgsmål og samtidig til at skabe og formidle overblik, så relevansen i problemstillingen bliver tydeliggjort og så man selv er i stand til at mobilisere forskellige løsningsforslag. Anja er et meget professionelt, indsigtsfuldt, rummende, erfarent, forstående og empatisk menneske, som jeg kun varmt kan anbefale.” (Charlotte, praktiserende læge)

“Som øverste leder hører jeg kun positive tilbagemeldinger, fra både medarbejdere og ledere, om at det at få hjælp til at sat ord på det der fylder, gør en gevaldig forskel for den enkelte, som derefter er udstyret med nye værktøjer til at komme videre. Som leder oplever jeg også at vi har været forskånet for mange sygemeldinger ved at hjælpe medarbejderne til at få håndteret deres udfordringer, inden det er for sent, og evt ender med en sygemelding.” (Karina, leder for 250 medarbejdere)


Information

Individuelle samtaler: Pris pr. time: 900 kr. ex moms

Supervision for grupper: Pris pr. time: 1100 kr. ex moms

Flere muligheder: Det er muligt at betale efter hver samtale eller købe et klippekort på fx 10 eller flere gange supervision.
Supervisionerne bruges når behovet opstår, og klippekortet har ingen udløbsdato.