Privatlivspolitik for virksomheden Refleksion nu

Refleksion nu er en konsulentvirksomhed, med to fokusområder:

Proceskonsulent:
Samtaler med individuelle og grupper i kortere eller længere forløb med henblik på at skabe faglig og personlig udvikling. 

§54 støtteperson:
§54 støtteperson: Samtaler med forældre der har fået anbragt deres barn udenfor hjemmet.

Dataansvarlig 

Samtalekonsulent, ejer af Refleksion nu: Anja Grøndahl
Storstræde 15, 2620 Albertslund

Refleksion Nu
CVR nr.: 27259979 
www.refleksion.nu
Mobil: 6022 2040
E-mail: anja@refleksion.nu

Data der indsamles

Samtalekonsulent:
Fornavn, telefonnummer og eventuelt arbejdssted på kunden.
Stikord fra samtalen skrevet på en tavle.

§54 støtteperson:
Kontrakt mellem borgerens kommune og mig, hvorpå borgerens fulde navn står samt eventuelt adresse og cpr nr. 

Formål med indsamling af data

Samtalekonsulent:
Formålet med at tage et billede af tavlen efter samtalen er dels for at jeg kan forberede mig og planlægge mit næste møde med kunden, dels som en del af en faglig udvikling. 

§54 støtteperson:
Kontakten mellem mig og borgeres socialrådgiver, er af ansættelsesmæssig karakter. 

Virksomheden opbevarer udelukkende almindelige personoplysninger

Samtykke

Samtalekonsulent:
I slutningen af første samtale med kunden informeres han/hun om, at jeg ønsker at tage et billede af tavlen, for at kunne forberede mig til næste samtale. Kunden skal give samtykke til dette, før billedet tages.
Kunden informeres yderligere om, at samtykket, til hver en tid, kan trækkes tilbage.

§54 støtteperson:
Borgeren orienteres om, at der forligger en kontrakt mellem kommunen og mig, som professionel §54 støtteperson og at jeg ikke opbevarer andre data om borgeren. 

Videregivelse af personoplysninger

Samtalekonsulent:
Der videregives ingen personoplysninger til tredjepart, med mindre det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
Alle samtaler der afholdes, er fortrolige og der videregives derfor ikke oplysninger videre til tredjepart med undtagelse af, at kunden beder mig om det, eller at der foreligger oplysninger som jeg lovmæssigt ikke må sidde inde med.  

§54 støtteperson:
Der videregives ingen personoplysninger til tredjepart, med mindre det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
Alle samtaler der afholdes, er fortrolige og der videregives derfor ikke oplysninger videre til tredjepart med undtagelse af, at kunden beder mig om det, eller at der foreligger oplysninger som jeg lovmæssigt ikke må sidde inde med.  

Opbevaring og sikkerhed

Sikkerhed og adgang til personoplysninger
Samtalekonsulent:
Billederne af tavlerne ligger i en låst mappe på min iPad eller på min mobiltelefon. Der er således ikke andre end mig, der har adgang til disse billeder.
Alle personer er kun nævnt ved fornavne, både i mine fysiske kalender og på andre dokumenter.

§54 støtteperson:
Kontrakten mellem kommunen og mig, gemmes i en krypteret mappe på min computer, så lang tid kontrakten er gældende. Det er udelukkende mig, der anvender computeren og når den ikke er i brug gemmes den et sikkert sted.

Eventuelle mails og sms´er gemmes i et år efter ophør af kontakten mellem kommunen og mig, hvis der er chance for at funktionen som §54 støtteperson genoptages.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger
Dokumenter gemmes på PC harddisk og backup på ekstern harddisk. Mapperne de gemmes i er krypteret.
PC har kode, antivirus og firewall.

Virksomhedens databehandler
UnoEuro danmark A/S
UnoEuro overholder EU’s GDPR regulativ.

Personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Sletning af data

Samtalekonsulent:
Sender jeg, på opfordring af den jeg har haft samtale med, et billede af tavlen via mail, sletter jeg med det samme mailen, isendt post

§54 støtteperson:
Gamle kontrakter slettes efter ophør af §54 støttepersonsfunktionen. Eventuelle mails og sms slettes senest efter 1 år. 

Risikovurdering

Risikoen for at kunne bruge de data jeg har liggende er meget lav, da jeg ingen personfølsomme data har liggende. 

Rettigheder

Kunders rettigheder
Alle kunder har ret til:
At få indsigt i personoplysninger.
At få ændret oplysninger. 
At få slettet oplysninger.
At gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. 
At indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.