Refleksion

Supervision
Reflekterende samtaler
Refleksioner er et nøglebegreb i forhold til forandringer og faglig udvikling. At tale om og reflektere over oplevelser og erfaringer er med til at skabe meningsfuldheder, og en effektiv måde at sætte processer i gang, der skaber meningsfulde kulturer og et godt psykisk arbejdsmiljø.
Jeg sætter processer i gang, der skaber meningsfulde kulturer.
Jeg tilbyder reflekterende samtaler, både individuelt og i grupper.

Professionel støtteperson §54 stk. 1
Støttende samtaler
Når et barn bliver anbragt kan forældre få en gratis og uvildig støtteperson, uafhængig af kommunen.
Jeg er medlem af Foreningen af Professionelle Støttepersoner og tilbyder at være støtteperson for forældre til børn, der er anbragt eller skal anbringes udenfor hjemmet.