Refleksion

Supervision
Reflekterende samtaler

Refleksioner er et nøglebegreb i forhold til forandringer og faglig udvikling. At tale om og reflektere over oplevelser og erfaringer er med til at skabe meningsfuldheder, og en effektiv måde at sætte processer i gang, der skaber meningsfulde kulturer og et godt psykisk arbejdsmiljø.
Jeg sætter processer i gang, der skaber meningsfulde kulturer.
Jeg tilbyder reflekterende samtaler, både individuelt og i grupper.