Refleksion

Supervision
Reflekterende samtaler

Refleksioner er et nøglebegreb i forhold til at kunne håndtere svære hændelser, at skabe forandringer og styrke faglig udvikling. At tale om og reflektere over oplevelser og erfaringer er med til at bearbejde svære oplevelser, skabe meningsfuldheder og et godt psykisk arbejdsmiljø.
Jeg tilbyder reflekterende samtaler, både individuelt og i grupper.