Perspektiv

Perspektiv – en anden måde at tale om pædagogik på.

Perspektiv er specielt udviklet til pædagogisk personale i dagtilbud.
Det er et samtaleredskab, som styrker og udvikler den faglige praksis. 

Formålet med Perspektiv er, at skabe en ramme om faglige refleksioner og en ramme, som gør det lettere og mere ufarligt at tale om svære emner.  

Formålet med Perspektiv er, at støtte op om og inspirere den faglige praksis gennem refleksioner sammen med kollegaer på en let og tilgængelig måde. 

Perspektiv kan give jer en måde at reflektere fagligt på, der skaber forståelser og nye erkendelser både over egen praksis og over dagtilbuddets praksis og kultur – på en anden måde end I måske er vant til. 

Perspektiv er udviklet på baggrund af mange års erfaringer skabt gennem supervision og samtaler med pædagogisk personale og henvender sig specifikt til personale i dagtilbud.

Der er to forskellige udgaver; en der henvender sig til dagplejen og en anden til daginstitutioner. Det er et redskab, hvor I får mulighed for at være nysgerrige og reflekterende på jeres egen og på dagplejens eller institutionens pædagogiske praksis. 

Perspektiv kan fx anvendes på gruppemøder, personalemøder, i forbindelse med supervision og i en udviklings- eller aktionslæringsproces.

Kom godt i gang:

2 timers introduktion til alle i dagtilbuddet + 1 stk Perspektiv: Kr. 3.700,- + moms og transport
Jeg kommer ud til fx et personalemøde eller temalørdag.

Superbrugere: 4 timers kursus for 1-4 ansatte + 1 stk. Perspektiv: Kr. 3.500,- + moms og transport
Her får deltagerne en grundigere indsigt i hensigt og formål. I kommer til at afprøve Perspektiv i grupper og vi reflekterer over, hvordan vi kan skabe nye vaner og styrke de faglige samtaler.
Kurset afholdes, når der er minimum to tilmeldte dagtilbud og stedet for afholdelse planlægges i samarbejde med dem. Ring for tilbud, hvis der er flere end to dagtilbud i samme kommune, der ønsker at deltage.

Perspektiv uden introduktion 1 stk.: kr. 1.800 kr. + moms og forsendelse

Sagt om Perspektiv

”At lytte til hinandens perspektiver – det har skabt en forståelse”
”Det bliver klarere, at der er flere sider af samme sag”.
”Grænsen mellem faglighed og personlighed – det bliver lidt nemmere at diskutere ud fra et andet perspektiv”
”Løsner lidt op for det alvorlige”
”Det bliver ufarligt, at tale om noget der er svært”.
”Vi har fået lov til på en ufarlig måde at diskutere nogle ting”.
”Det bliver ikke et angreb, men mere en invitation til en samtale”
”Vi taler om dilemmaer på en nærværende, men distanceret måde”
”Det her handler ikke om os, men stadig noget der vedrører os. ”
”Det bliver muligt at drøfte svære faglige dilemmaer, uden at det bliver så følsomt.”
”Det har da sat en tanke i gang i forhold til hvordan andre ser det. Det sætter da et eller andet fodspor i en – nå, ja, der er jo også Birte på 60 år, hun ville nok have tænkt noget andet”.